Regulamin obiektu Morskie Domki


OPŁATY DODATKOWE: PRĄD 1 zł/1KWh, KAZUCJA ZWROTNA: 400ZŁ, OPŁATA KLIMATYCZNA 2,40 zł/OSOBA/DZIEŃ
1. W sezonie letnim tj. 25.06 - 31.08. oferujemy pobyty tygodniowe rozpoczynające się od soboty lub niedzieli
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00, nie ma możliwości przyjazdu / zakwaterowania przed godz. 15.00.
3. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji jest wpłata zadatku, która oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. Regulamin otrzymują państwo w formie papierowej do podpisania w dniu przyjazdu.
4. Zadatek 30% kwoty całkowitej uiścićnależy przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Tytuł przelewu „ Zadatek” nazwisko, ilość osób, Tel kontaktowy. Rachunek bankowy - mbank 85 1140 2004 0000 3102 7834 8723 Morskie Domki ul. Unii Europejskiej 26, 76-032 Mielenko. Pozostałą kwotę należy uregulować w gotówce w dniu przyjazdu lub odpowiednio wcześniejszej w formie przelewu na konto, tak aby w dniu przyjazdu pozostała kwota była już zaksięgowana na koncie.
5. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie jej odwołania, na wpłatę zadatku za zarezerwowany uprzednio termin czekamy 2 dni .
6. Osoby dorosłe do zameldowania na terenie obiektu muszą posiadać aktualne dowody tożsamości.
7. Przekazanie domku następuje w obecności właściciela, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
8. Koszt wykorzystanej w czasie pobytu gości energii elektrycznej rozliczany jest zgodnie ze wskazaniem indywidulanych podliczników zainstalowanych w domkach, stan początkowy licznika zostaje spisany przy przekazaniu domku w dniu przyjazdu.
9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł zabezpieczająca ewentualne szkody. Kaucja rozliczana jest w dniu wyjazdu.
10. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych, znajdujących się w domkach oraz na terenie obiektu
11. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / opiekunowie
12. Obiekt jest monitorowany.
13. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe, parking nie jest strzeżony. 14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub skradzione mienie tj.: parkujące samochody oraz przedmioty wartościowe pozostawione w domkach.
15. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 8:00. W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej Właściciel ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu opłaty wniesionej za pobyt.
16. Dostępne na terenie ośrodka grille należy rozpalać przed domkiem, nie na tarasie. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.
17. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz zakaz smażenia ryb. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną (grille elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki) nie będących wyposażeniem domków. W domkach zainstalowane są czujki dymu. Każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie czujki dymu związane jest z automatycznym powiadomieniem służb ochrony, co skutkuje obciążeniem kosztami interwencji użytkownika domku w kwocie 500 zł.
18. Zakaz przyprowadzania osób niezameldowanych w ośrodku.
19.Nie akceptujemy zwierząt.
20. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 złotych.
21. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez warunki od niego niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu ośrodka właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

Regulamin korzystania z basenu:


Właściciel obiektu udostępnia prywatny basen do dyspozycji gości obiektu „Morskie Domki” tylko po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z niego.

Regulamin korzystania z basenu znajdującego się w obiekcie „Morskie Domki”

-Głębokość basenu wynosi 155 cm 

-Basen dostępny w godz. 9-22 w okresie letnim

-Basen jest posadowiony na podłożu nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed ewentualnym wpadnięciem do niego.

 Przed wejściem na teren kompleksu wczasowego „Morskie Domki” oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować do niego podczas całego pobytu.

Zakup pobytu w ośrodku „Morskie Domki” jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu:

 1. Niepełnoletni oraz osoby nieumiejące pływać mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką dorosłego (umiejącego pływać) opiekuna lub osoby z obsługi, całkowicie odpowiedzialnego za podopiecznego przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 2. Na terenie obiektu całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-go roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi obiektu oraz przestrzegania porządku publicznego, a także komunikatom ogłaszanym przez pracowników obiektu. Osoby naruszające zakazy określane w regulaminie korzystania z basenu po otrzymaniu upomnienia i braku dalszej pozytywnej reakcji mogą zostać usunięte z obiektu.
 4. Z basenu jednocześnie może korzystać maksymalnie 5 osób.
 5. Basen jest niestrzeżony, nie ma ratownika wodnego.
 6. Basen dostępny jest w sezonie wakacyjnym w godzinach 9 – 22 w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia basenu.
 7. Zabrania się korzystania z basenu poza godzinami jego otwarcia z uwagi na czynności dezynfekujące.
 8. Z basenu mogą korzystać:
  1. dorośli i młodzież,
  2. dzieci do lat 18-stu – pod opieką i nadzorem osoby,
  3. dzieci do 3 lat (wymagane pielucho majtki)
 1. Osoby będące w złym stanie zdrowia, sprawności, kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. 
 2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez osoby korzystające.
 3. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
  1. pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków,
  2. w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych,
  3. chorujące na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
  4. z otwartymi niezagojonymi ranami i stanami zapalnymi skóry,których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  5. uczulone na środki dezynfekujące,
  6. cierpiące na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane,
  7. chorujące na choroby zakaźne.
 1. Przed wejściem do wody wymagane jest uprzednie wykąpanie się w prysznicu.
 2. Wstęp na basen możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym.
 3. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
  1. wrzucania zabawek do wody,
  2. skakania do wody,
  3. palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia w niecce basenowej,
  4. wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych,zanieczyszczania i zaśmiecania basenu i wody.
  5. uszkadzania, niszczenia urządzeń sprzętu basenowego.

Osoby nie stosujące się do niniejszego punktu zostaną obciążone kosztami wymiany wody, w przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi Opiekun dziecka,

 1. Strefa basenowa jest monitorowana. Osoby korzystające z basenu wyrażają zgodę na monitoring.
 2. Za zniszczone wyposażenie strefy basenowej obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie strefy basenowej zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.Regulamin korzystania z placu zabaw i trampoliny:


1.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
2. Zjeżdżalnia max 50 kg
3. Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
5.Na trampolinie jednocześnie mogą przebywać 2 osoby o łącznej wadze 120 kg.